Hvordan laver man generationsskifte og virksomhedsoverdragelse?

Generationsskifte er noget, som alle virksomheder skal gennemgå for at overleve. Det kan være en vanskelig proces, men med den rette planlægning og gennemførelse kan det blive en gnidningsløs overgang. I dette blogindlæg vil vi diskutere de trin, du skal tage for at gennemføre en succesfuld succession eller virksomhedsoverdragelse.

Hvem skal overtage?

Først skal du beslutte, hvem der skal overtage virksomheden. Det kan være et familiemedlem, en betroet ven eller kollega, en medarbejder eller endda en ekstern investor. Den person, der overtager virksomheden, skal have erfaring med at drive en lignende type virksomhed og skal have en forståelse for branchen. Hvis du gerne vil have styr på det, så kan digital rådgivning være gavnligt. Se mere om digital rådgivning.

Hav styr på de juridiske dokumenter

Dernæst skal du sørge for, at alle dine juridiske dokumenter er i orden. Dette omfatter kontrakter og aftaler med leverandører, kunder, eventuelle partnere, der er involveret i virksomheden, og andre parter, der er relateret til virksomheden. Det er vigtigt, at disse dokumenter klart definerer vilkårene og forpligtelserne mellem alle parter, så der ikke opstår forvirring senere hen i forløbet.

Lav en opgørelse over aktiver

Det er også vigtigt at lave en opgørelse over alle virksomhedens aktiver – både fysiske og immaterielle. Dette omfatter ting som udstyr, maskiner, kontorartikler, intellektuelle ejendomsrettigheder, patenter og varemærker.

Planlæg for skatter og afgifter

Endelig skal du planlægge eventuelle skatter i forbindelse med arve- eller ejendomsoverdragelsen. Afhængigt af den type virksomhedsstruktur, du har oprettet, og mængden af de involverede aktiver, kan du blive nødt til at betale skatter eller afgifter som led i arveprocessen.

Ved at følge disse trin og have en ordentlig planlægning på plads kan du sikre, at overgangen bliver en succes, og at din virksomhed fortsat vil blomstre under det nye ejerskab. Besøg advokat og bliv klogere på generationsskifte, da det godt kan være forvirrende.